Dirty-Driving

یک رقابت تیمی است که شرکت کنندگان در میدان مسابقه باهم رقابت می کنند بعد از کشیدن کارت روی ریدر دستگاه برای شروع بازی پدال گاز را فشار دهید. ۱۰ ثا نیه زمان دارید تا یکی از زمین ها انتخاب کنید برای تایید باید پدال گاز را فشار دهید. ۱۰ ثانیه زمان دارید تا ماشین خود را انتخاب کنید. چرخ دنده های داخل بازی که یک علامت سوال داخل ان است حاوی تجهیزات جنگی میباشد میتوانید با دنده اسکلتی از از آن ها استفاده کنید.

بدون نظر!

نظر خود را به اشتراک بگزارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.